#

Tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới văn minh tại Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

Đinh Quang Duy
Dự kiến của Thành ủy, Ủy ban nhân dân, đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành công cuộc xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn văn minh. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 100% số xã nông thôn đạt nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, phấn đấu 100% số huyện trực thuộc thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện nông thôn mới nâng cao.

Phấn đấu 100% xã nông thôn mới kiểu mẫu

Theo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, tình hình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, nông nghiệp phát triển theo đúng định hướng là nông nghiệp đô thị hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học.

Theo đánh giá chung, thành phố Hồ Chí Minh tuy diện tích đất nông nghiệp giảm, nhưng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế tăng cao, phù hợp với điều kiện đặc thù của thành phố. Sản phẩm nông nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ nội địa, nông sản xuất khẩu tăng cả về giá trị và tỷ trọng. Nông dân tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, học tập nâng cao trình độ, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập của nông dân ngày càng được cải thiện, thu hẹp khoảng cách về thu nhập giữa nông thôn và thành thị.

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn chưa tương xứng với vai trò, vị trí và tiềm năng của thành phố. Theo đó, nông nghiệp phát triển chưa bền vững, các hình thức sản xuất nông nghiệp chậm đổi mới, tình trạng sản xuất nhỏ, phân tán còn phổ biến, sức cạnh tranh sản phẩm chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ cao có mặt còn hạn chế. Xây dựng NTM chưa đồng đều. Một số nơi chỉ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống người dân, vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn còn hạn chế…

Để quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp Nghị quyết số 19 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đề ra chương trình hành động với mục tiêu đến năm 2030 xây dựng nông thôn thuộc thành phố thành nông thôn văn minh với nông dân và cư dân thành phố có trình độ, nếp sống văn minh, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng nâng cao. Nông thôn hiện đại, phát triển toàn diện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, giàu bàn sắc dân tộc… Lãnh đạo thành phố cũng đặt mục tiêu đến 2030 có 50% số huyện NTM được Thủ tướng Chính phủ cộng nhận là huyện NTM kiểu mẫu; thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận là thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Để thực hiện nhiệm vụ này, thành phố sẽ làm tốt quy hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp; tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM gắn với đô thị hóa, thân thiện môi trường, đàm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả vì lợi ích của người dân; thực hiện cây dựng NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao gắn với chuyển đổi số…; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, định hướng phát triển thành phố trong tương lai…

Nâng cao nhận thức về chương trình OCOP

Nhiều năm nay, thành phố Hồ Chí Minh xác định trọng tâm là Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được triển khai theo định hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Đây là những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, phát huy được lợi thế so sánh của thành phố.

Việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực (được xác định là sản phẩm OCOP) đã góp phần khuyến khích các thành phần kinh tế chuyển đổi cơ cấu nuôi trồng. Những diện tích đất trồng lúa năng suất thấp đã chuyển dần sang trồng rau, hoa cây cảnh, cá cảnh, bò sữa, heo, tôm nước lợ… có thị trường tiêu thụ ổn định. Đặc biệt, việc ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đã khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ dân mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ, ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Số lượng HTX tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP trên địa bàn TP.HCM được thành lập và đưa vào hoạt động ngày càng nhiều. Sở NNPTTNT cho biết, hiện thành phố Hồ Chí Minh có 56/114 HTX có sản xuất kinh doanh sản phẩm có tiềm năng tham gia Chương trình OCOP. Đây là đầu mối hỗ trợ hộ dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã có 68 sản phẩm được công nhận OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 sao. Đáng chú ý, Chương trình OCOP đã góp phần khơi gợi, phát triển ý tưởng của các chủ thể sản xuất. Từ đó, các sản phẩm mới mang tính độc, lạ, chất lượng cao đã được nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Có thể kể đến như: Bột rau má, bột lá sen, bún dưa hấu, bánh tráng thanh long, mật dừa nước cô đặc, đường từ mật dừa nước...và nhiều sản phẩm khác nữa.

“Chúng tôi đã có kế hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp của địa phương trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng xây dựng sản phẩm theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho bà con”, ông Lê Đình Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết.

Sản phẩm yến sào của HTX Thuận Yến (huyện Cần Giờ) tham gia triển lãm tại sự kiện xúc tiến thương mại
Sản phẩm yến sào của HTX Thuận Yến (huyện Cần Giờ) tham gia triển lãm tại sự kiện xúc tiến thương mại

Bà Nguyễn Thị Nhiệm – Giám đốc HTX Thuận Yến (huyện Cần Giờ) cho biết, địa phương có rất nhiều sản phẩm OCOP mang tính đặc thù, như cá dứa một nắng, cá đù một nắng, xoài Cần Giờ, yến Cần Giờ. Các sản phẩm này đã xây dựng được thương hiệu địa phương, sản lượng tiêu thụ khá ổn định. Một số sản phẩm không đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Kinh tế huyện Củ Chi khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Kinh tế huyện Củ Chi khởi sắc trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Bà Hoàng Thị Mai – Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM cho biết, gắn với phát triển du lịch là một trong những định hướng lớn để phát triển chương trình OCOP tại TP.HCM nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo bà Mai, trọng tâm của OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Chương trình OCOP được xem là một trong những giải pháp nâng cao thu nhập hộ dân trong xây dựng nông thôn mới.