#

Tăng năng suất & giảm chi phí khi sử dụng dịch vụ viễn thám eKMap RS/ Geo AI trong nông nghiệp 

Nguyễn thị hằng
Dịch vụ viễn thám là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ việc đo đạc đất đai, quản lý diện tích trồng trọt, phát hiện sâu bệnh, tưới tiêu, đến xác định vụ mùa và dự báo sản lượng. Tất cả đều có thể được giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả với ứng dụng của dịch vụ viễn thám.
dich-vu-vien-tham-eKMap-RS-linh-vuc-nong-nghiep
Nhãn

Nông nghiệp là ngành kinh tế cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia. Tuy nhiên, việc quản lý các khu vực trồng trọt và theo dõi các loại cây trồng trên diện tích rộng có thể gặp nhiều khó khăn. Sử dụng dịch vụ viễn thám trong nông nghiệp có thể giúp giải quyết bài toán về việc sở hữu cách thông tin về:

  • Diện tích đất trồng trọt
  • Diện tích theo loại cây trồng theo mùa vụ
  • Phân loại cây trồng trên diện rộng
  • Phân loại lớp phủ đất trên diện rộng
  • Phát hiện ranh giới cây trồng và xác định diện tích cây trồng trên một diện rộng

Việc thu thập dữ liệu từ không gian và sử dụng công nghệ AI để phân tích các dữ liệu này giúp đưa ra các báo cáo chính xác và đầy đủ về sản lượng cây trồng trên diện tích rộng.

Thông qua việc theo dõi các loại cây trồng và phân tích nhu cầu của chúng, các doanh nghiệp có thể áp dụng các phương pháp canh tác hiệu quả hơn để đạt được sản lượng cao hơn.

Chi tiết về dịch vụ: https://ekgis.com.vn/dich-vu-vien-tham-ekmap-rs/