#

Khánh Hòa sẽ chuyển đổi gần 6.000 ha cây trồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi cây trồng trên địa bàn giai đoạn 2021-2025.

  Đến năm 2025, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển đổi cây trồng khoảng 5.809 ha. Ảnh: KS.

  Đến năm 2025, toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển đổi cây trồng khoảng 5.809 ha. Ảnh: KS.

  Theo đó, đến 2025 toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ chuyển đổi cây trồng trên đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm kém hiệu quả sang cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao khoảng 5.809 ha, chưa kể diện tích chuyển đổi cây trồng trên đất trồng lúa.

  UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp các sở ngành theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn kế hoạch các địa phương thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng đảm bảo hiệu quả; đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và mô hình chuyển đổi cây trồng hiệu quả trong quá trình thực hiện kế hoạch.

  Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, phân bón, thuốc BVTV nhằm phục vụ tốt cho sản xuất. Cũng như chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung rà soát, nâng cấp hệ thống thủy lợi, kênh mương đảm bảo nguồn nước cấp cho diện tích cây trồng được chuyển đổi; hướng dẫn áp dụng, nhân rộng các mô hình, phương thức tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới, nâng cao năng suất cho các loại cây trồng tại các diện tích được chuyển đổi.

  Đặc biệt tham mưu triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách của Trung ương và tham mưu UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ đảm bảo thực hiện tốt và có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi cây trồng…

  Theo Sở NN-PTNT Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2020, toàn tỉnh đã chuyển đổi cây trồng với tổng diện tích hơn 4.173 ha. Trong đó hơn 909 ha đất lúa kém hiệu quả, không chủ động nước tưới được chuyển đổi sang cây hàng năm khác và hơn 3.264 ha đất trồng cây lâu năm, hàng năm kém hiệu quả sang cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, xoài, bưởi….